Letselschadetraject

In de afgelopen jaren hebben onze specialisten veel slachtoffers bijgestaan in letselschade zaken. Het is voor u dan goed om te weten dat het letselschadetraject bestaat uit verschillende stappen. Hieronder staat kort omschreven hoe dit traject samen met het slachtoffer wordt doorlopen.

 1. Intake
  Nadat u een melding van de zaak heeft gemaakt, neemt één van onze specialisten telefonisch contact met u op om afspraak in te plannen. Dit kan zowel bij u thuis als bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek wordt het ongeval uitgebreid besproken en proberen wij zoveel informatie te vergaren. Tevens krijgt u uitgebreide informatie met betrekking tot het letselschadetraject.
 2. Aansprakelijkstelling
  De wederpartij wordt aansprakelijk gesteld. Dit kan gemiddeld zo een 6 weken duren.
 3. Voorschot
  U maakt wellicht vanaf dag 1 na het ongeval al kosten die u normaal niet zou maken. Denkt u hierbij aan fysiotherapeutische behandelingen, het eigen risico, reiskosten en noem maar op. Om deze kosten tegemoet te komen, vragen wij voor u een voorschot aan.
 4. Het medische traject
  In letselschadezaken is het veelal noodzakelijk om over medische gegevens te beschikken. Wij zullen u vragen een medische machtiging te ondertekenen. Hiermee machtigt u RN Letselschade om de desbetreffende behandelaren te benaderen met betrekking tot relevante medische gegevens.
 5. Het definitief vaststellen van de schadevergoeding
  Als er een medische eindtoestand is kan de definitieve schadevergoeding worden opgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
 • Huishoudelijke hulp
 • Kilometervergoeding
 • Medische kosten
 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Verlies van zelfwerkzaamheid
 • Smartengeld

De voorschotten op de schadevergoeding die u al heeft ontvangen worden afgetrokken van het totale schadebedrag wat uiteindelijk wordt vastgesteld.

 1. Het afwikkelen van de letselschadezaak
  Als uw letselschadezaak is afgewikkeld, maakt de tegenpartij de slotbetaling meestal binnen twee weken aan u over. De schadevergoeding heeft betrekking op geleden en nog te lijden schade en het is vaak bedoeld om u in de toekomst financiële zekerheid te geven.