Praktijkvoorbeelden

Situatie 1

Cliënt is tijdens zijn werk van een vrachtwagen gevallen. Hierbij kwam hij op zijn rug terecht, ondanks dat hij zijn val met zijn armen probeerde te breken. Gevolg is ernstig armletsel en nekklachten. Schadevergoeding: 19.490 EUR

Situatie 2

Cliënt is in zijn auto stilstaand bij het stoplicht van achteren aangereden door een bestelbus. Gevolg: whiplash. De nekklachten hielden aan voor circa 26 weken. Schadevergoeding: 5.200 EUR

Situatie 3

Cliënt is op een voetgangersoversteekplaats aangereden door een auto. Gevolg was een gebroken arm en rugklachten. Cliënt is gezakt voor een aantal belangrijke schoolexamens met als gevolg een studievertraging van 6 maanden. Schadevergoeding: 15.200 EUR

Situatie 4

Cliënte is in haar auto aangereden nadat de tegenpartij geen voorrang verleende met als gevolg nekpijn, pijn in de linkerarm, concentratie- en geheugenproblemen. Tevens is zij snel vermoeid. Cliënt is beperkt bij het verrichten van zwaar werk. Gedeeltelijk aangewezen op hulp en heeft een geruime tijd geen betaalde werk kunnen verrichten. Schadevergoeding:  17.500 EUR

Situatie 5

Cliënt is als inzittende van een personenauto bij een ongeval betrokken. Ten gevolge hiervan heeft hij zijn derde lendenwervel gebroken. Een aantal maanden met een brace gelopen en arbeidsongeschikt geweest. Daarnaast is hij beperkt in zijn dagelijkse activiteiten. Schadevergoeding: 7.500 EUR