Wat is letselschade?

Wat Is Letselschade Precies?

Wanneer iemand als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval of bijvoorbeeld een medische fout lichamelijke en/of geestelijke schade oploopt, noemen we dit letselschade. Op deze pagina leggen we meer uit over letselschade en welke verzekeringen daar een rol bij spelen.

Waaruit Bestaat Letselschade?

Letselschade kan bestaan uit verschillende onderdelen. Allereerst natuurlijk de medische kosten, zoals kosten van artsen, ziekenhuis, ambulance en medicijnen. Die kosten worden vergoed door uw zorgverzekering. Deze kosten vallen wel onder uw verplichte eigen risico.
Een letselschade is vaak hinderlijk en pijnlijk en het kan soms lang duren voordat je geneest. Een vergoeding daarvoor heet smartengeld.

Andere Kosten

Afhankelijk van uw situatie kan er ook andere schade zijn. Denk aan kosten voor huishoudelijke hulp als u na een ongeval zelf niet meer het huishouden kunt doen. Als er sprake is van invaliditeit, komen er ook nog extra kosten voor het aanpassen van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een traplift als u de trap niet meer op kunt. Bij ernstigere letselschade komen daar ook revalidatiekosten bij.

Welke Rol Heeft Uw Werkgever?

Als u in loondienst bent en door een ongeval niet kunt werken, zal de werkgever het salaris moeten doorbetalen. Voor de werkgever levert dat schade op. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, zal de werkgever die schade proberen te verhalen op de veroorzaker of zijn verzekeraar. Dat heet ‘loonregres’. Ook de zorgverzekeraar zal waar mogelijk de kosten verhalen. Dat betekent dat de totale letselschade behoorlijk kan oplopen. Voor verzekeraars betekent dat een flinke kostenpost.

Welke Verzekeringen Spelen Een Rol?

Een schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de meeste kosten die hierboven genoemd zijn, ongeacht de schuldvraag. Die verzekering is de beste keuze om de financiële gevolgen van een letselschade op te vangen.

Een ongevallenverzekering voor inzittenden keert een bepaald bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Als het om minder ernstig letsel gaat, is de hoogte van dat bedrag vaak erg laag en soms zelfs nul. Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt vaak wel het volledige bedrag betaald.

Als u zelf de schade hebt veroorzaakt, kunt u gelukkig terugvallen op uw zorgverzekering. Zaken als aanpassingen aan een woning en smartengeld zullen niet vergoed worden, tenzij u een schadeverzekering voor inzittenden hebt afgesloten.​